SRI RATHNAGIRISWARAR TEMPLE

Owned and managed by Bhakta Mandali (Regd.)

DEITIES IN THE TEMPLE

Sri Rathna Vinayakar

Sri Rathnagiriswarar
(Presiding deity-Lord Shiva

Sri Aralakesi Ambal

Sri Valli Devasena sametha
Sri Rathna Subramanyar

Sri Adi Shankarar

Sri Sita Lakshmana sametha
Sri Kothandaramar


IN THE PRAHARAMS / GOSHTAMS


Sri sivakama Sundari sametha
Sri Natarajar

Nalvar Sannadhi - Sri Tirugnanasambandhar, Sri Appar, Sri Sundarar, Sri Manikkavachakar

Sri Mangala Durga

Sri Brahma

Sri Chandikeswarar

Navagraha Sannadhi

Sri Mahavishnu

Sri Dakshinamurthy

Sri Nardana Vinayakar

Sri Bhakta Anjaneyar

Contact Details

BHAKTHA MANDALI (REGD)
(SRI RATHNAGIRISWARAR TEMPLE)
#1, 6th Cross Street, Besant Nagar,
Chennai - 600090 India
Phone: 91-44-24910405
WhatsApp number : 91-90253 55828
E-mail: bhakthamandali_regd@hotmail.com

Temple Timings

MORNING : 6.00 AM TO 11.00 AM
EVENING  : 5.00 PM TO 9.00 PM© Bhakta Mandali (Regd)